Lokaliseringa av den planlagde dagsturhytta i kommunedelen har blitt ei gloheit lokalpolitisk potet 
 (Illustrasjon: Stavanger kommune)
Lokaliseringa av den planlagde dagsturhytta i kommunedelen har blitt ei gloheit lokalpolitisk potet (Illustrasjon: Stavanger kommune)

Nabokamp om dagsturhytta