Hjem-jobb-hjem ordninga kan bli endra.
Hjem-jobb-hjem ordninga kan bli endra. FOTO: Rune Nedrebø

Dagens hjem-jobb-hjem kan bli skrota