Rennesøy helse- og omsorgssenter (Ill: Stavanger kommune).
Rennesøy helse- og omsorgssenter (Ill: Stavanger kommune).

Full wifi-dekning i alle sykehjem