Iren Vestersjø Hidle i sauehuset sitt på Nord-Hidle, kor ho ventar over 450 lam denne våren.
Iren Vestersjø Hidle i sauehuset sitt på Nord-Hidle, kor ho ventar over 450 lam denne våren. FOTO: Rune Nedrebø

Iren skal ta mot 454 søte, små