Landbrukssjef Geir Helge Rygg signaliserer at arbeidet med kommuneplanen kan enda med ei oppmjuking i reglane for naustbygging.
Landbrukssjef Geir Helge Rygg signaliserer at arbeidet med kommuneplanen kan enda med ei oppmjuking i reglane for naustbygging.

-Behov for opprydding i naust-reglar