Kåre Nordbø inspiserer jordbærplantene i drivhuset på Finnøy. For jordbærproduksjonen på friland og anna grøntproduksjon, derimot, er usikkerheita likvel stor framfor ein ny produksjonssesong.
Kåre Nordbø inspiserer jordbærplantene i drivhuset på Finnøy. For jordbærproduksjonen på friland og anna grøntproduksjon, derimot, er usikkerheita likvel stor framfor ein ny produksjonssesong. FOTO: Rune Nedrebø

Bondelaget vil ha kompensasjonsordning i grøntnæringa