-Det er mykje å leva opp til, men
me er veldig innstilt på å prøva, seier John Hagetrø Gard med dottera Helene.
-Det er mykje å leva opp til, men me er veldig innstilt på å prøva, seier John Hagetrø Gard med dottera Helene. FOTO: Rune Nedrebø

Tar eit prøveår i Gard Gartneri