Eva Bringeland har planar om å bruka saka om Bokn-naustet i si Bachelor-oppgåve.
Eva Bringeland har planar om å bruka saka om Bokn-naustet i si Bachelor-oppgåve.

Bokn-naustet kan enda som bok