"Rygerfjell" på veg inn i smult farvatn i Østhusvik.
"Rygerfjell" på veg inn i smult farvatn i Østhusvik. FOTO: Rune Nedrebø

Mange brukar det nye Ryfylkesambandet