Den nye legebåten for Ryfylke blir eit søsterskip av denne båten.
Den nye legebåten for Ryfylke blir eit søsterskip av denne båten.

Og det nye navnet er: Rygermedic