Eldrerådet får disponera ein del av sjukeheimsfondet.
Eldrerådet får disponera ein del av sjukeheimsfondet.

Gavefond skal fortsatt gå til øyane