-Monumentet over krigsseilarane kjem på plass på overtid, meiner Kjell Magne Olsen, leiar i Stavanger Søemandsforening.
-Monumentet over krigsseilarane kjem på plass på overtid, meiner Kjell Magne Olsen, leiar i Stavanger Søemandsforening. FOTO: Rune Nedrebø

-Krigsseilarmonumentet vil bety mykje