I framtida kan drivhusa  får meir miljøvenleg lys og såleis "forureina" mindre. Illustrasjonsfoto
I framtida kan drivhusa får meir miljøvenleg lys og såleis "forureina" mindre. Illustrasjonsfoto

Venstre vil stoppa lysforureining