Arne Galta i Galta Rør As ,har hatt uvanleg travle dagar dei siste vekene med å tina opp vassrøyrar . Foto: Jon Asgaut Flesjå
Arne Galta i Galta Rør As ,har hatt uvanleg travle dagar dei siste vekene med å tina opp vassrøyrar . Foto: Jon Asgaut Flesjå

Mista vatnet: Vassleidningen fraus for første gong på 60 år