Vannforsyninga i Finnøy kommunedel må betrast. Mellom anna blir det foreslått ny sjøledning mellom Talgje og Finnøy. (Foto: Rune Nedrebø).
Vannforsyninga i Finnøy kommunedel må betrast. Mellom anna blir det foreslått ny sjøledning mellom Talgje og Finnøy. (Foto: Rune Nedrebø).

Prisen for sikker vann- forsyning i øyane har eksplodert