Forslaget vil løysa problema for pendlarane frå Fogn til Judaberg om morgonen.
Forslaget vil løysa problema for pendlarane frå Fogn til Judaberg om morgonen. FOTO: Rune Nedrebø

Øyane samla om forslag til nye ferjeruter