Frå Lauvsnesvatnet, for nokre dagar sidan, medan vinteren framleis held grepet.
Frå Lauvsnesvatnet, for nokre dagar sidan, medan vinteren framleis held grepet. FOTO: Rune Nedrebø

42 centimeter tjukk is på Lauvsnesvatnet