Arbeidet med å endre rutestrukturen for hurtigbåttrafikken i Ryfylke fører til stort engasjement. (Foto: Terje Bjerga)
Arbeidet med å endre rutestrukturen for hurtigbåttrafikken i Ryfylke fører til stort engasjement. (Foto: Terje Bjerga)

Hurtigbåtaksjonen: Foreslår to færre hurtigbåtar