Tre fartøy var involvert i kartlegginga. Her er to av dei. "Hydrograf" er moderfarøyet, mens "Lomvi" er eit flatbotna fartøy utstyrt med vannjet som gjer at fartøyet kan gå inn på grunnt vatn.
Tre fartøy var involvert i kartlegginga. Her er to av dei. "Hydrograf" er moderfarøyet, mens "Lomvi" er eit flatbotna fartøy utstyrt med vannjet som gjer at fartøyet kan gå inn på grunnt vatn.

Det første marine grunnkartet frå toktet i øyane klart