Ferjeavgangen frå Fogn om morgonen skapar problem for pendlarane.
Ferjeavgangen frå Fogn om morgonen skapar problem for pendlarane.

Ein framskunda første ferjeavgang kan løysa fleire floker