Det kan bli mykje overvatn og flaum på Ryfylkeøyane det komande døgnet (Foto: Christian Aske)
Det kan bli mykje overvatn og flaum på Ryfylkeøyane det komande døgnet (Foto: Christian Aske)

Ber folk sjekka is i slukar, avløp og grøfter