Det gamle orgelet i Utstein Kloster-kyrkja var utgått på dato. (Foto: Rune Nedrebø)
Det gamle orgelet i Utstein Kloster-kyrkja var utgått på dato. (Foto: Rune Nedrebø)

100.000 til nytt orgel i Utstein Kloster