Slik blir den nye Rødne-båten når han er ferdig. (Ill: Rødne)
Slik blir den nye Rødne-båten når han er ferdig. (Ill: Rødne)

Navne-konkurransen: «Rygerplaster» eller «Rygerhelten»