Tilsette ved sjukeheimen på Finnøy reagerer at øyas største arbeidsplass ikkje blir teken med på råd når det skal lagast nye båtruter. Øverst i tappa: Bente Nordvik, Ingeborg Bø Rolfsen og Gaute Tengesdal.
Tilsette ved sjukeheimen på Finnøy reagerer at øyas største arbeidsplass ikkje blir teken med på råd når det skal lagast nye båtruter. Øverst i tappa: Bente Nordvik, Ingeborg Bø Rolfsen og Gaute Tengesdal. FOTO: Oddbjørg Måland.

Sjukeheimen vil bli tatt med på råd om nye båtruter