Stavanger kommune vil ha gratis ferjer for å styrka næringslivet og busetnaden i den nye øykommunen.  (Foto: Rune Nedrebø)
Stavanger kommune vil ha gratis ferjer for å styrka næringslivet og busetnaden i den nye øykommunen. (Foto: Rune Nedrebø)

Stavanger kommune vil utgreia gratis ferjer som dristrikstpolitisk verkemiddel