Les også:

Massevaksinering startar med dei over 85