Kommunen skal bruka to millionar kroner på å utgreia framtidsmulighetene for Vikevåg.(Foto: Rune Nedrebø)
Kommunen skal bruka to millionar kroner på å utgreia framtidsmulighetene for Vikevåg.(Foto: Rune Nedrebø)

Mulighetsstudien for Vikevåg dras i gong i april