Næringsområdet på Talgje. Det er frisk diskusjon om kor strenge krav som skal stillast til etstetikken i området.
Næringsområdet på Talgje. Det er frisk diskusjon om kor strenge krav som skal stillast til etstetikken i området.

Miljøkrav for havbruksparken delte Høyre på midten