-Reisetida vil bli mykje lenger viss båten frå Judaberg til byen skal erstattast av buss, meiner Tomas Nesheim.
-Reisetida vil bli mykje lenger viss båten frå Judaberg til byen skal erstattast av buss, meiner Tomas Nesheim.

-Dårleg alternativ å erstatta båt med buss til byen