Ordførar Kari Nessa Nordtun.
Ordførar Kari Nessa Nordtun.

Oppfordrar alle til å ta hjem-jobb-hjem i bruk