Rennesøy reker søkjer om omregulering. (Foto: Rune Nedrebø)
Rennesøy reker søkjer om omregulering. (Foto: Rune Nedrebø)

Rennesøy Reker kan bli omgjort til bolig