Ny produksjonsteknikk og bruk av ledlys kan føra til at tomatnæringa i Finnøy og Rennesøy kan bli CO2 fri relativt rask, meiner lokal tomatdyrkar. Foto: Jon Asgaut Flesjå
Fot: Jon Asgaut Flesjå
Ny produksjonsteknikk og bruk av ledlys kan føra til at tomatnæringa i Finnøy og Rennesøy kan bli CO2 fri relativt rask, meiner lokal tomatdyrkar. Foto: Jon Asgaut Flesjå Fot: Jon Asgaut Flesjå

Kan gjera tomatnæringa Co2-nøytral relativt raskt