Dagleg leiar Helge Nessa ventar framleis på å få flytta inn i Eltarvåg bufellesskap. Foto: Oddbjørg Måland.
Dagleg leiar Helge Nessa ventar framleis på å få flytta inn i Eltarvåg bufellesskap. Foto: Oddbjørg Måland.

Framleis tomme hus i bufellesskapet på Eltarvåg