Leiar i Hagelaget Rune Nåden Dyrstad og kona Dagrunn ved hagelaget sitt blomsterbed i sentrum. (Foto: Jon Asgaut Flesjå)
Leiar i Hagelaget Rune Nåden Dyrstad og kona Dagrunn ved hagelaget sitt blomsterbed i sentrum. (Foto: Jon Asgaut Flesjå)

30 000 kroner til å gjera Judaberg finare