Eit tilpassa ruteopplegg i både Finnøysambandet og korrespanderande samband i Ryfylke er som alltid ei utfordrande sak. Foto: Arkiv
Eit tilpassa ruteopplegg i både Finnøysambandet og korrespanderande samband i Ryfylke er som alltid ei utfordrande sak. Foto: Arkiv

Utfordrande ferjekorrespondanse over Ombo til Hjelmeland-Nesvik