F6DBE89C-70D6-438D-9B44-24BE2C2490DA

3 vatn i Finnøy og Rennesøy er trygge