"Rygerfjell" var onsdag ettermiddag igjen i drift i det nyoppretta Ryfylkesambandet.
Foto: Rune Nedrebø
"Rygerfjell" var onsdag ettermiddag igjen i drift i det nyoppretta Ryfylkesambandet. Foto: Rune Nedrebø

«Rygerfjell» er i rute igjen