Beiting av kulturlandskapet er viktig for å sikra det biologiske mangfaldet   
Foto: Jon A. Flesjå
Beiting av kulturlandskapet er viktig for å sikra det biologiske mangfaldet Foto: Jon A. Flesjå

Kr.F-leiar Ropstad om kjøtkutt: «-Teoretisk skrivebordspolitikk»