Det blir innført skjerpa tiltak for å unngå spreiing av fugleinfluensa til dei mange kylling- og hønsehusa i Nye Stavanger Kommune
Det blir innført skjerpa tiltak for å unngå spreiing av fugleinfluensa til dei mange kylling- og hønsehusa i Nye Stavanger Kommune

Skjerpar tiltaka for å unngå spreiing av fugleinfluensa.