Frp og Fnb vil prøva lovligheten av å bruka Finnfast-pengar på den planlagde gang- og sykkelvegen.
Frp og Fnb vil prøva lovligheten av å bruka Finnfast-pengar på den planlagde gang- og sykkelvegen.

Vil prøva om Finnfast-pengar til gang- og sykkelvegen er lovleg