Eksportverdien av norsk oppdrettslaks når stadig nye høgder. Her er Grieg Seafood sitt lakseslakteri på Helgøy avbilda.(Foto: Rune Nedrebø)
Eksportverdien av norsk oppdrettslaks når stadig nye høgder. Her er Grieg Seafood sitt lakseslakteri på Helgøy avbilda.(Foto: Rune Nedrebø)

Ferje og hurtigbåt tilbake til Helgøy laurdag