Gravemaskinane har endå ikkje sett grabbane i jorda for gang- og sykkelveg i Viklekleiva.
Gravemaskinane har endå ikkje sett grabbane i jorda for gang- og sykkelveg i Viklekleiva.

Stavanger har ikkje råd til gang- og sykkelvegen