DFet er mørkt og farleg for mjuke trafikkantar på vegstrekninga. Arnstein Bøe meiner det bør vera mulig å finna andre stader å gå tur eller trimma. (Foto: Rune Nedrebø)
DFet er mørkt og farleg for mjuke trafikkantar på vegstrekninga. Arnstein Bøe meiner det bør vera mulig å finna andre stader å gå tur eller trimma. (Foto: Rune Nedrebø)

Lesarbrev: Kvifor må folk absolutt gå tur eller jogga her?