Forslaget er å bruka bompengar til å byggja gang- og sykkelveg her. (Foto: Rune Nedrebø)
Forslaget er å bruka bompengar til å byggja gang- og sykkelveg her. (Foto: Rune Nedrebø)

Lesarbrev: Finnfast skal ikke finansiere andre prosjekt