Arbeidet med pelinga av brua må venta til torsken er ferdig med gytetida. Foto: Google Map.
Arbeidet med pelinga av brua må venta til torsken er ferdig med gytetida. Foto: Google Map.

Oppstarten med pelinga til Helgøybrua blir utsett