Arbeidet med skogrydding på Lineholane er i full gang. Foto: Jørn Bikset.
Arbeidet med skogrydding på Lineholane er i full gang. Foto: Jørn Bikset.

Lineholmane blir tilgjengelige for friluftsliv