Det er stor trafikk av tunge lastebilar over ferjekaien på Helgøy, mellom anna til lakseslakteriet på øya. Nå skal trafikken omdirrigerast til Nesheim mens ferjekaien på Helgøy blir oppgradert for dei nye ferjene. Kaien blir stengt frå i morgon for all trafikk.. (Foto; Rune Nedrebø)
Det er stor trafikk av tunge lastebilar over ferjekaien på Helgøy, mellom anna til lakseslakteriet på øya. Nå skal trafikken omdirrigerast til Nesheim mens ferjekaien på Helgøy blir oppgradert for dei nye ferjene. Kaien blir stengt frå i morgon for all trafikk.. (Foto; Rune Nedrebø)Bilde 1 av 2

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Tungtrafikk på smale veier når Helgøy-kai stengjer