Ragnhild Valand (t.v) og Brenda Kolstadløkken oppmodar folk i Finnøy til å vera med å hjelpa dei som slit økonomisk.  Foto: Oddjørg Måland.
Ragnhild Valand (t.v) og Brenda Kolstadløkken oppmodar folk i Finnøy til å vera med å hjelpa dei som slit økonomisk. Foto: Oddjørg Måland.

Samlar inn pengar til dei som treng litt ekstra i jula