HentMeg er lite aktuell for Finnøy, meiner kommunedirketøren. (Ill.foto)
HentMeg er lite aktuell for Finnøy, meiner kommunedirketøren. (Ill.foto)

Vil ikkje gå for HentMeg i Finnøy