Ordførar Kari Nessa Nordtun under nyttårsmottakinga på Ledaal for snart eit år sidan. Øyposten har sett nærare på kva Finnøy og Rennesøy har fått ut av den nye kommunen. (Foto: Rune Nedrebø)
Ordførar Kari Nessa Nordtun under nyttårsmottakinga på Ledaal for snart eit år sidan. Øyposten har sett nærare på kva Finnøy og Rennesøy har fått ut av den nye kommunen. (Foto: Rune Nedrebø)

Det første året i Nye Stavanger – slik har det gått